CHARACTERS

„DONA EMILIA”  [30 min.] documentary  2014

A story about a midwife from Mexico who told me about her life, medical practices and magic rituals.
***
Retrato de una partera de México que compartió conmigo la historia de su vida y contó sobre sus prácticas médicas y ritos mágicos.
***
To obraz położnej z Meksyku, która opowiedziała mi o swoim życiu, praktykach medycznych i magicznych obrzędach.

 


 

KAZIA  ( 18 min ) documentary , 2014

music : How  How

I am talking to my own grandmother about her memories and contemporary times.

***

Hablo con mi abuela sobre sus recuerdos y sobre la actualidad.

***

Rozmawiam z moją  babcią – Kazimierą Sałek o jej wspomnieniach i  współczesności.

 

 „GASPAR”[3.55 min.]  documentary, 2014

A portrait of a man whom I met one Sunday walking  in Merida, Mexico. I was inspired by his open-mindedness and love for singing and dancing.

***

Retrato de un hombre que conocí un sábado paseando por Mérida, en México. Me sentí inspirada por su franqueza y pasión por cantar y bailar.

***

To portret mężczyzny, którego spotkałam na sobotnim spacerze w Meridzie, w Meskyku. Zainspirowała mnie jego otwartość i zamiłowanie do śpiewu i tańca.