NATURE/CITY

„INVISIBLE RIVER” ( 10.30 min ), documentary, 2010

music: Karolina Rec, Rafał Dętkoś

the plan and project coordinator: Ołeś Dzyndra i Krystyna Pitus

Cooperating with the European River/ Cities programme , I made a short series of documentaries about the near water terrain in four  cities in Europe. I was specially focused on ecological, social and economic issues which are a result of the men acting and living in cities by rivers and seas. The Pełtew River in Lwów was an example of an especially difficult situation due to the water contamination.I told a story about it in my documentary titled „The Invisible River”.

***

Colaborando con el programa europeo River//Cities realicé una serie de cortometrajes documentales sobre áreas cercanas al agua en cuatro ciudades de Europa. En ese trabajo me centré en problemas ecológicos, sociales y económicos, relacionados con la presencia humana en la proximidad de los ríos y mares en las ciudades. Especialmente dificíl, por el problema de la polución del agua, se presentó la situación en Leópolis en Ucrania, junto al río Poltva, que describo en la impresión documental
“The Invisible River” – „El río invisible”.

***

Przy współpracy z europejskim  programem River// Cities zrealizowałam serie krótkich dokumentów na temat przestrzeni nadwodnych  w czterech różnych miastach Europy.  W swojej pracy skupiałam się na problemach ekologicznych, społecznych  i ekonomicznych, związanych z działalnością i obecnością człowieka nad rzekami i morzami w miastach.  Szczególnie trudną sytuacją ze względu na zanieczyszczenie wody była sytuacja we Lwowie  nad rzeką Pełtew.

„FROG’S ISLAND” [14 min.] documentary, 2011

Playing; the citizens of Gdańsk

music: Karolina Rec, Etam Etamski

„Granary Island” links the historic Główne Miasto with the lower city. The island has been built after 1576 when the canal bed for the new Motława was excavated. In the sixteenth century there were up to 300 storages built on the island between the old and the new Motława. During World War II they suffered from heavy damages and until today the only few remaining walls can be visited. Located between the restored Głowne Miasto, the new marina, contemporary residential buildings and Dolne Miasto, its sights offer a synopsis of Gdańsk’s past and present. My film contains a number of interviews about the island, the city, shows the role the nature plays in the city, people’s impression of a frog behaviour and the sounds they make. I wanted to add a narration that would bring the nature and animals that live in the city to people’s attention. I wanted to ask a question that I can’t find an answer to in the land management plans given by the city.

***

„La Isla de las ranas” es un nombre con el que bauticé la Isla de los Graneros de Gdansk en mi película presentada en el Festival Narracje. Hasta los finales del siglo XIII, la Isla de los Graneros funcionaba como el almacén de la ciudad. Entre los siglos XIV y XVI funcionaba como el almacén del puerto. Ese área quedó destruido durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de cuando, su función cambió. Hoy en día en la parte del norte de la Isla encontramos restos de los antiguos graneros. Su imagen crea un fuerte contraste al moderno puerto de yates y el vibrante centro de la Ciudad Vieja. Los terrenos de la isla, abandonados una vez terminados los trabajos arqueológicos, quedaron inundados por la vegetación salvaje. Pequeños estanques fueron habitados por ranas. Mi película está compuesta por entrevistas con los habitantes de Gdansk sobre la isla y su función en la ciudad.

***

„Wyspa żab” to przewrotna nazwa dla gdańskiej Wyspy Spichrzów, którą nadałam w filmie prezentowanym na Festiwalu Narracje.

Wyspa Spichrzów od końca XIII wieku była dzielnicą magazynową Gdańska. W XIV/XVI w. stanowiła zaplecze magazynowe dla Portu Gdańskiego. Teren ten został zniszczony podczas II wojny światowej, a jego funkcja się zmieniała. Obecnie północny cypel wyspy stanowią zachowane po drugiej wojnie światowej ruiny spichrzów. Ich obraz mocno kontrastuje z nowoczesną przystanią jachtową, szafarnią i ruchliwym centrum Starego Miasta. Niezabudowane, pozostałe po wykopach archeologicznych tereny na wyspie, porosła dzika roślinność. Oczka wodne zasiedliły żaby. Mój film składa się z szeregu wywiadów na temat wyspy i jej funkcjonowania w mieście.