VIDEO PORTRAITS

A PIECE OF LAND” ( 3 min ), 2012

staring : Kazimiera Sałek

music : Karolina Rec i Przemek Etamski

One autumn afternoon was an inspiration for me to make this video. This oneiric atmospehere was the background to portrait my grandmother. I aimed at catching the moment between the eternity and passing-by, between the harmony and being dependent. A vision of the end, which is a slow falling asleep.

***

Fuente de inspiración para esta película fue el ambiente onínico de una tarde otoñera, que se convirtió en el fondo para el retrato de mi abuela. Ha sido un episodio, cuya finalidad era captivar el momento entre la eternidad y el desvanecimiento, la armonía y la dependencia. Es una visión del fin que es un graduado acto de caer en sueño.

***

Inspiracją do nakręcenie tego video, była dla mnie oniryczna atmosfera jesiennego popołudnia, które stało się tłem do portretu mojej babci. Epizodem, którego celem było złapanie momentu pomiędzy wiecznością a przemijaniem, harmonią i zależnością. Wizją końca, który jest powolnym zasypianiem.

 

 

“ GOING OUT TO THE FIELD” ( 3 min ),  2012

staring : Natalia Nalezińska

music : Karolina Rec i Rafał Dętkoś

I was going to picture situations in which the outer landscapes were becoming the background for the inner emotional changes of the film heroine.A way from misunderstanding, anger and sorrow towards the inner calmness, sleep and harmony.

***

He querido crear una situación en la que los externos paísajes se convirtieran en un fondo para internos cambios emocionales de la protagonista de la película. Desde la incomprensión, enfado y tristeza hasta un interno silencio, sueño y armonía.

***

Chciałam  zainscenizować sytuacje, w których zewnętrzne krajobrazy, stawały się tłem dla wewnętrznych zmian emocjonalnych bohaterki filmu. Od niezrozumienia, złości i smutku  do chwili wewnętrznego wyciszenia,  snu,  dążenia harmonii.

 

TINUN”  ( 4 min ) , video impression , 2013

music : Piotr Kurek

Children interested in me being in Tinun in Mexico started to pose for photos. Motionless ,  they were waiting for the sound of the camera just having taken a photo. In this way

I recorded the collective videoportrait of the village inhabitants.

***
Intrigados por mi presencia, los niños de Tinún en México empezaron a posar queriendo ser fotografiados. Congeladas en su quietud, estaban esperando al sonido del disparador de la cámara de fotos. De esta manera, grabé un retrato colectivo de los habitantes del pueblo.
***

Zaciekawione moją obecnością, dzieci w Tinun w Meksyku, zaczęły  pozować mi do zdjęć. Zamrożone w bezruchu czekały na dźwięk wyzwalacza aparatu fotograficznego. Tak nakręciłam zbiorowy videoportret, mieszkańców wioski.