VIDEOCLIPS

“SUNDAY “  ( 4 min ) videclip , 2014

music: HOW HOW – Miron Grzegorkiewicz, Adam Podniesiński, Filip Madejski, Mateusz Franczak

Travelling around Mexico I was so much interested in nature which was quite new for me. In the city market square I noticed wild birds. The hungry animals fighting for fish pieces thrown away by sellersforgot about fear and timidity and concentrated only on yanking food. The atmosphere and the behaviour of these animals reminded me of  the How How band music to which I  montaged the pictures.

***

Viajando por México me intrigué por la naturaleza hasta entonces desconocida para mí. En el mercado en la Ciudad del Carmen vi muchos pájaros salvajes. Estos animales, hambrientes, luchando por los restos del pescado tirados por los vendedores, perdieron el sentido de miedo y se centraron en luchar por la comida. El ambiente de aquel lugar y el comportamiento de los animales se me asociaban con la música del grupo How How, para la cual creé esas imágenes.

***

Podróżują po Meksyku byłam zaciekawiona obrazem nieznanej mi dotąd przyrody. Na rynku w Ciudad Del Carmen zobaczyłam dużo dzikich ptaków. Głodne zwierzęta, w walce o resztki ryb wyrzucane przez sprzedawców, zapomniały o swojej płochliwości i skupiły się na wyszarpywaniu pożywienia. Atmosfera miejsca i zachowanie zwierząt skojarzyły mi się z muzyką zespołu How How.

 

 

„MADRE TIERRA” ( 3 min ) videoclip , 2013

music: Maya Bellazzecca

Maya sang her song in the break in her every day duties – caring about the garden, preparing supper and playing with a dog. Pictures of the garden , plants and people living in this house were the perfect complementingof a song „Mother Earth”.

***

Entre los trabajos en el jardín, la preparación de la cena y el juego con sus perros,
Maya cantó una canción que compuso. Las imágenes del jardín, de la vegetación y de los habitantes de esa casa completaron perfectamente esa canción titulada Madre Tierra.

***

Maya zaśpiewała  piosenkę swojego autorstwa w przerwie pomiędzy pielęgnowaniem ogródka, kolacją a zabawą z psami. Obrazy ogrodu, roślin i mieszkańców tego domu były dla doskonałym wypełnienie obrazów do piosenki „Matka Ziemia”.